Bốn lý do khiến tiếng Anh khó đánh vần

Một chữ cái trong tiếng Anh có thể đọc thành nhiều âm, một âm lại có nhiều cách viết khiến trẻ em Mỹ học đọc vất vả hơn.

Tiếng Việt về cơ bản có thể nhìn vào mặt chữ và đọc chính xác. Đó là lý do học đánh vần là bước rất quan trọng khi dạy trẻ nhỏ tập đọc ở Việt Nam.

Read more: Bốn lý do khiến tiếng Anh khó đánh vần

Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình

"Hang up your clothes", "Turn on the lamp/TV", "Take out the trash" là những cụm từ thường dùng trong gia đình.

Read more: Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình

Bốn khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt về phát âm từ

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết và có trọng âm, trong khi tiếng Việt đơn âm tiết và nhấn vào mọi từ.

Tại sao bạn gặp khó khăn khi nghe tiếng Anh? Câu trả lời đơn giản là phát âm tiếng Anh quá khác tiếng Việt. Nếu không nghe đủ, sử dụng đủ, thì thật dễ hiểu khi bạn không nghe được tiếng Anh.

Có bốn khác biệt cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt ở cấp độ từ vựng, cấp độ đơn giản nhất trong phát âm. Đầu tiên là âm. Tiếng Anh có nhiều âm không xuất hiện trong tiếng Việt, và một số âm "na ná" trong tiếng Việt.

Read more: Bốn khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt về phát âm từ

10 thành ngữ tiếng Anh thú vị liên quan đến đồ ăn

"To go bananas", "piece of cake", "as red as a cherry" là những thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn.

Read more: 10 thành ngữ tiếng Anh thú vị liên quan đến đồ ăn